Not a member yet?
Subscribe Now!
Oct 22, 2004 - Oct 25, 2004   PG USA Columbia
  7

5-Plex - Player Development Complex - Ft. Myers, FL
Lee Epps
3B RHP 6-1 185   R/R

60yd
40
OF
IF
1B
C
Pop
FB
Range
CB
SL
CH
Split
Knuckle
10yd
30yd
Exit Velo
Distance
Oct 01, 2004 - Oct 04, 2004   Kansas City White Sox
  8

Perfect Game Field at Veterans Memorial Stadium - Cedar Rapids, IA
Lee Epps
3B RHP 6-1 185   R/R

60yd
40
OF
IF
1B
C
Pop
FB
85
Range
85
CB
70
SL
CH
75
Split
Knuckle
10yd
30yd
Exit Velo
Distance
Aug 06, 2004 - Aug 06, 2004   Blue
  16

Cal Ripken Stadium - Aberdeen, MD
Lee Epps
3B RHP 6-1 185   R/R

60yd
40
OF
IF
1B
C
Pop
FB
Range
CB
SL
CH
Split
Knuckle
10yd
30yd
Exit Velo
Distance
Jul 06, 2004 - Jul 11, 2004   KC White Sox
  24

East Cobb Complex - Marietta, GA
Lee Epps
3B RHP 6-1 185   R/R

60yd
40
OF
IF
1B
C
Pop
FB
86
Range
86
CB
74
SL
CH
75
Split
Knuckle
10yd
30yd
Exit Velo
Distance